Vad är ett annuitetslån?

Ett annuitetslån är ett lån där låntagaren betalar tillbaka lånet genom regelbundna betalningar, kallade annuiteter, under en viss period. Annuiteterna består av både ränta och amortering, vilket innebär att låntagaren betalar både på lånet och räntan samtidigt. Detta gör att annuitetslån ofta upplevs som mer överskådliga än andra låneformer, eftersom betalningarna är desamma varje månad (förutsatt att räntan inte ändras).

En av fördelarna med annuitetslån är att de ger låntagaren en tydlig betalningsplan och gör det enkelt att budgetera för lånekostnaderna. Nackdelen är att räntekostnaderna kan vara högre i början av låneperioden jämfört med exempelvis rak amortering, eftersom räntan beräknas på hela lånebeloppet.